Hoa hoàng ngư (Linaria vulgaris) là một loài thực vật có hoa trong họ Mã đề (Plantaginaceae Juss). Loài này được Mill. mô tả khoa học đầu tiên năm 1768.
Cây hoa Hoàng ngư là cây cần nắng, có thể trồng trong chậu hoặc vườn. Hoa có mùi thơm.

Cây được trồng bằng hạt.
- Ngày nảy mầm: 5 - 7 ngày.
- Ngày trồng đến khi ra hoa: 60 - 70 ngày.
- Chiều cao cây: 20 - 25 cm.

Hình ảnh hoa Hoàng ngư:

Hoa hoàng ngư,hoa kim ngư,Linaria vulgaris,Linaria,hoa mõm chó,họ mã đề,Plantaginaceae Juss

Hoa hoàng ngư,hoa kim ngư,Linaria vulgaris,Linaria,hoa mõm chó,họ mã đề,Plantaginaceae Juss

Hoa hoàng ngư,hoa kim ngư,Linaria vulgaris,Linaria,hoa mõm chó,họ mã đề,Plantaginaceae Juss

Hoa hoàng ngư,hoa kim ngư,Linaria vulgaris,Linaria,hoa mõm chó,họ mã đề,Plantaginaceae Juss
Hoa hoàng ngư

Chi Linaria
Linaria là một chi của 150 loài thân thảo cây hàng năm và cây lâu năm và các chi lớn nhất trong bộ Antirrhineae của họ Mã đề.

Hoa hoàng ngư,hoa kim ngư,Linaria vulgaris,Linaria,hoa mõm chó,họ mã đề,Plantaginaceae Juss
Linaria

Hoa hoàng ngư,hoa kim ngư,Linaria vulgaris,Linaria,hoa mõm chó,họ mã đề,Plantaginaceae Juss
Linaria

(lamcanh.vn)

Bình luận

*
*
* Kích chuột vào hình bên cạnh để lấy mã kiểm tra ( Kích chuột vào hình để lấy mã kiểm tra )

Bình luận trên facebook

scroll top