Chích chòe là các loài chim kích thước trung bình, ăn sâu bọ (một số loài còn ăn cả các loại quả mọng và các loại quả khác) trong các chi Copsychus và Trichixos. Trước đây chúng được phân loại trong họ Hoét (Turdidae), nhưng hiện nay thông thường hay được coi là một phần của họ Đớp ruồi (Muscicapidae).
Các loài chim chích chòe sinh sống trong các cánh rừng và vườn ở châu Phi và châu Á.

Chích chòe,chim chích chòe,các loài chim chích chòe,chích chòe than,chích chòe lửa,chích chòe đen,chích chòe chán trắng,chích chòe đuôi trắng,chích chòe Andaman,chích chòe Madagascar,chích chòe huyệt trắng,chích chòe phương đông,chích chòe đất,chích chòe Seychelles,chích chòe nước lưng đen,chích chòe nước đầu trắng,chích chòe nước đốm trắng,chích chòe nước lưng đốm,chích chòe nước gáy hạt dẻ,chích chòe nước lưng xám,chích chòe nước nhỏ,chích chòe nước sunda,copsychus,enicurus

Các loài
Bao gồm 9 loài thuộc chi Copsychus và 1 loài duy nhất thuộc chi Trichixos.

1. Copsychus albiventris: Chích chòe Andaman
2. Copsychus albospecularis: Chích chòe Madagascar:
3. Copsychus cebuensis: Chích chòe đen
4. Copsychus luzoniensis: Chích chòe trán trắng
5. Copsychus malabaricus: Chích chòe lửa hay chích chòe đuôi trắng
6. Copsychus mindanensis: Chích chòe Philippines, mới tách ra từ chích chòe than như là một loài riêng biệt (theo Sheldon và ctv., 2009).
7. Copsychus niger: Chích chòe huyệt trắng
8. Copsychus saularis: Chích chòe than hay chích chòe phương Đông
9. Copsychus sechellarum: Chích chòe đất hay chích chòe Seychelles

Ngoài ra, trong tiếng Việt, từ chích chòe nước được dùng để chỉ các loài thuộc chi Enicurus cùng họ. Cụ thể bao gồm 7 loài như liệt kê dưới đây.

1. Enicurus immaculatus: Chích chòe nước lưng đen
2. Enicurus leschenaulti: Chích chòe nước đầu trắng
3. Enicurus maculatus: Chích chòe nước đốm trắng hay chích chòe nước lưng đốm
4. Enicurus ruficapillus: Chích chòe nước gáy hạt dẻ
5. Enicurus schistaceus: Chích chòe nước trán trắng hay chích chòe nước lưng xám
6. Enicurus scouleri: Chích chòe nước nhỏ
7. Enicurus velatus: Chích chòe nước Sunda.

Chích chòe,chim chích chòe,các loài chim chích chòe,chích chòe than,chích chòe lửa,chích chòe đen,chích chòe chán trắng,chích chòe đuôi trắng,chích chòe Andaman,chích chòe Madagascar,chích chòe huyệt trắng,chích chòe phương đông,chích chòe đất,chích chòe Seychelles,chích chòe nước lưng đen,chích chòe nước đầu trắng,chích chòe nước đốm trắng,chích chòe nước lưng đốm,chích chòe nước gáy hạt dẻ,chích chòe nước lưng xám,chích chòe nước nhỏ,chích chòe nước sunda,copsychus,enicurus
Chích chòe than

Chích chòe đuôi trắng (Copsychus malabaricus)
Chích chòe đuôi trắng (Copsychus malabaricus)

Chích chòe,chim chích chòe,các loài chim chích chòe,chích chòe than,chích chòe lửa,chích chòe đen,chích chòe chán trắng,chích chòe đuôi trắng,chích chòe Andaman,chích chòe Madagascar,chích chòe huyệt trắng,chích chòe phương đông,chích chòe đất,chích chòe Seychelles,chích chòe nước lưng đen,chích chòe nước đầu trắng,chích chòe nước đốm trắng,chích chòe nước lưng đốm,chích chòe nước gáy hạt dẻ,chích chòe nước lưng xám,chích chòe nước nhỏ,chích chòe nước sunda,copsychus,enicurus
Chích chòe lửa

Chích chòe,chim chích chòe,các loài chim chích chòe,chích chòe than,chích chòe lửa,chích chòe đen,chích chòe chán trắng,chích chòe đuôi trắng,chích chòe Andaman,chích chòe Madagascar,chích chòe huyệt trắng,chích chòe phương đông,chích chòe đất,chích chòe Seychelles,chích chòe nước lưng đen,chích chòe nước đầu trắng,chích chòe nước đốm trắng,chích chòe nước lưng đốm,chích chòe nước gáy hạt dẻ,chích chòe nước lưng xám,chích chòe nước nhỏ,chích chòe nước sunda,copsychus,enicurus
Chích chòe,chim chích chòe,các loài chim chích chòe,chích chòe than,chích chòe lửa,chích chòe đen,chích chòe chán trắng,chích chòe đuôi trắng,chích chòe Andaman,chích chòe Madagascar,chích chòe huyệt trắng,chích chòe phương đông,chích chòe đất,chích chòe Seychelles,chích chòe nước lưng đen,chích chòe nước đầu trắng,chích chòe nước đốm trắng,chích chòe nước lưng đốm,chích chòe nước gáy hạt dẻ,chích chòe nước lưng xám,chích chòe nước nhỏ,chích chòe nước sunda,copsychus,enicurus
Chích chòe,chim chích chòe,các loài chim chích chòe,chích chòe than,chích chòe lửa,chích chòe đen,chích chòe chán trắng,chích chòe đuôi trắng,chích chòe Andaman,chích chòe Madagascar,chích chòe huyệt trắng,chích chòe phương đông,chích chòe đất,chích chòe Seychelles,chích chòe nước lưng đen,chích chòe nước đầu trắng,chích chòe nước đốm trắng,chích chòe nước lưng đốm,chích chòe nước gáy hạt dẻ,chích chòe nước lưng xám,chích chòe nước nhỏ,chích chòe nước sunda,copsychus,enicurus
Chích chòe,chim chích chòe,các loài chim chích chòe,chích chòe than,chích chòe lửa,chích chòe đen,chích chòe chán trắng,chích chòe đuôi trắng,chích chòe Andaman,chích chòe Madagascar,chích chòe huyệt trắng,chích chòe phương đông,chích chòe đất,chích chòe Seychelles,chích chòe nước lưng đen,chích chòe nước đầu trắng,chích chòe nước đốm trắng,chích chòe nước lưng đốm,chích chòe nước gáy hạt dẻ,chích chòe nước lưng xám,chích chòe nước nhỏ,chích chòe nước sunda,copsychus,enicurus
Chích chòe lửa

Lamcanh.vn

Bình luận

*
*
* Kích chuột vào hình bên cạnh để lấy mã kiểm tra ( Kích chuột vào hình để lấy mã kiểm tra )

Bình luận trên facebook

scroll top