Sóc đất thuộc phân họ sóc đất - Xerinae trong họ sóc (Sciuridae), phần nhiều trong chúng là các dạng sóc đất. Nhìn chung, sóc đất vốn là loài ăn tạp, ngoài việc ăn các loại quả, hạt chúng còn tấn công cả những loài gặm nhấm, bò sát chẳng hạn như rắn. Sóc đất có khả năng kháng độc rất tốt do đó chúng không sợ rắn độc mà còn có thể giết cả những loài rắn kịch độc như rắn đuôi chuông, hổ mang chúa.
Hình ảnh về sóc đất:

Sóc đất,sóc đất ăn hạt lạc
Sóc đất ăn hạt lạc

Sóc đất,sóc cảnh,phân họ sóc đất,họ sóc,xerinae,sciuridae,con sóc,thú cưng,pet
Sóc đất,sóc cảnh,phân họ sóc đất,họ sóc,xerinae,sciuridae,con sóc,thú cưng,pet
Sóc đất,sóc cảnh,phân họ sóc đất,họ sóc,xerinae,sciuridae,con sóc,thú cưng,pet
Sóc đất,sóc cảnh,phân họ sóc đất,họ sóc,xerinae,sciuridae,con sóc,thú cưng,pet
Sóc đất,sóc cảnh,phân họ sóc đất,họ sóc,xerinae,sciuridae,con sóc,thú cưng,pet
Sóc đất,sóc cảnh,phân họ sóc đất,họ sóc,xerinae,sciuridae,con sóc,thú cưng,pet
Sóc đất,sóc cảnh,phân họ sóc đất,họ sóc,xerinae,sciuridae,con sóc,thú cưng,pet
Sóc đất

Phân loại sóc đất
Tông Xerini: Sóc gai
    Aragoxerus†
    Atlantoxerus: Sóc gai
    Heteroxerus†
    Spermophilopsis
    Xerus
Tông Protoxerini
    Epixerus
    Funisciurus
    Heliosciurus
    Myosciurus
    Paraxerus
    Protoxerus
Tông Marmotini: Sóc đất thật sự, macmot, sóc chuột, chuột chó thảo nguyên
    Các chi cơ sở và vị trí không chắc chắn (incertae sedis)
        Palaeosciurus†
        Sciurotamias
    Phân tông Tamiina
        Nototamias†
        Tamias: Sóc chuột
    Phân tông Marmotina
        Arctomyoides†
        Marmota: Macmot
        Miospermophilus†
        Paenemarmota†
        Palaearctomys†
        Protospermophilus†
    Phân tông Spermophilina: Sóc đất thật sự
        Ammospermophilus: Sóc linh dương
        Cynomys: Chuột chó thảo nguyên
        Spermophilinus†
        Spermophilus: Sóc chuột vàng, sóc suslik.
 

Lamcanh.vn

Bình luận

*
*
* Kích chuột vào hình bên cạnh để lấy mã kiểm tra ( Kích chuột vào hình để lấy mã kiểm tra )

Bình luận trên facebook

scroll top